top of page
Criteria voor toelagen

GROS Schilde verdeelt het gemeentelijk budget voor ontwikkelingssamenwerking volgens een verdeelsleutel die is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Om in aanmerking te komen voor een GROS-toelage, moeten de aanvragers voldoen aan bepaalde criteria. Hier vindt u de criteria voor

                                  de jaartoelage voor kleinschalige projecten

 

                                  de toelage voor vrijwilligerswerk en stages

 

                                  de sensibiliseringstoelage

Lees-meer-button.jpg
Lees-meer-button.jpg
Lees-meer-button.jpg
bottom of page