top of page
Aanvragen van een toelage​

Met de formulieren hieronder kunt u een toelage van GROS Schilde aanvragen. Voor kleinschalige projecten en NGO's geldt die aanvraag alleen voor het lopende jaar, hij moet dus jaarlijks hernieuwd worden.

Toelage voor kleinschalige projecten

Toelage voor NGO'S

Toelage voor vrijwilligerswerk of stage

bottom of page